حلواارده

کیفیت ممتاز وزن 800گرم
تاریخ تحویل: 3-5 days
380000 ریال
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

روغن کنجد

کیفیت درجه یک وزن بطری 1 لیتر محصول ذکر شده در ظروف 2 - 5 لیتری هم موجود میباشد
670000 ریال

ارده

کیفیت ممتاز و از بهترین کنجد استفاده میشود وزن 800گرم
400000 ریال

زعفران قائنات یک مثقال

کیفیت خیلی خوب
500000 ریال