زعفران قائنات یک مثقال

کیفیت خیلی خوب
تاریخ تحویل: 3-5 days
600000 ریال
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

روغن کنجد

کیفیت درجه یک وزن بطری 1 لیتر محصول ذکر شده در ظروف 2 - 5 لیتری هم موجود میباشد
1140000 ریال

زردچوبه200 گرمی

کیفیت درجه یک
85000 ریال

حلواارده

کیفیت ممتاز وزن 800گرم
480000 ریال

ارده

کیفیت ممتاز و از بهترین کنجد استفاده میشود وزن 800گرم
600000 ریال