قطاب 2 رقم (مخلوط)

کیفیت درجه یک وزن 400 گرم
تاریخ تحویل: 3-5 days
300000 ریال
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

ارده

کیفیت ممتاز و از بهترین کنجد استفاده میشود وزن 800گرم
530000 ریال