دسته بندی ها
محصولات جدید

محصولات جدید

زیره سیاه - آسیاب نشده

کیفیت درجه یک در بسته های 1 کیلویی موجود می باشد
1370000 ریال

پودر سیر - ایرانی

درجه 1 با بسته بندی 1 کیلویی
550000 ریال

پودر سیر - خارجی

درجه یک و در بسته های 1کیلویی
400000 ریال

آویشن

کیفیت درجه یک وزن بسته 1 کیلویی
1250000 ریال

هل سبز - آسیاب نشده

در بسته بندی 500 گرمی
3500000 ریال

زعفران قائنات یک گرمی

وزن یک گرم
150000 ریال